جزوه ننویس پنجشنبه 4 مرداد 1397 11:01 ب.ظ نظرات ()
آقا دیدین هرچی میشه میگن با این وضع دلار؟

ینی اصن ربطی هم نداره ها...امروز صبح تو نونوایی وایساده بودم یکی بدون صف رفت جلو!!!

گفتم آقای محترم ( محترم اینجور موقع ها یجور فشه ) صفه ها!!!!!

گفت : با این وضع دلار؟

گفتم اوکی