جزوه ننویس پنجشنبه 4 مرداد 1397 11:00 ب.ظ نظرات ()
معادلات دیفرانسیل دارای 3 واحد پایه  وپیش نیاز درس ریاضی دو می باشد، در رشته ی مهندسی مکانیک

اهداف یادگیری درس: درکی و شناختی- طراحانه وخلاقانه- مدیریتی وعاطفی

موضوعات:

مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل( نكات كلی در مورد جواب های معادلات دیفرانسیل، دسته بندی معادلات دیفرانسیل)، دسته های منحنی، مسیر های قائم، مدل سازی معادلات مرتبه اول و معادلات جدایی پذیر

معادلات همگن، معادلات قابل تبدیل به معادلات همگن، معادلات كامل و فاکتورهای انتگرال.

معادلات مرتبه ی دوم : كاهش مرتبه، مفاهیم مقدماتی لازم معادلات خطی ، معرفی جواب عمومی معادله خطی همگن و

غیر همگن،  استفاده از یك جواب معلوم برای یافتن جوابی دیگر، معادلات خطی همگن با ضرایب ثابت (مرتبه ی دوم و

بالاتر، معادلات خطی غیر همگن،  روش های تغییر پارامتر برای معادلات با ضرایب غیر ثابت و معادلات كوشی- اویلر.

معادله دیفرانسیل یکی از معادله های ریاضی است و بیانگر یک تابع مجهول از یک یا چند متغیر مستقل و مشتقهای مرتبه‌های مختلف آن نسبت به متغیرهای مستقل است. بسیاری از قوانین عمومی طبیعت (در فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و ستاره‌شناسی) طبیعی‌ترین بیان ریاضی خود را در زبان معادلات دیفرانسیل می‌یابند. کاربردهای معادلات دیفرانسیل همچنین در ریاضیات، بویژه در هندسه و نیز در مهندسی و بسیاری از حوزه های دیگر کاربردی و فنی فراوان هستند.