جزوه ننویس جمعه 5 مرداد 1397 10:55 ب.ظ نظرات ()
ریاضی یک درسی 3واحدی نظری می باشد، در رشته کارشناسی علوم مهندسی

خلاصه درس: در این درس مباحث توابع ، حد و پیوستگی، مشتق و کاربردهای مشتق شرح داده می‌شود و سپس انتگرال، روش‌های انتگرال‌ گیری و کاربردهای آن توضیح داده می‌شود. همچنین مباحث مختصات قطبی، اعداد مختلط و در انتها دنباله و سری تشریح می‌شود.

اهداف یادگیری درس:
تعریف مفاهیم تابع، حد، پیوستگی و مشتق و توضیح کاربردهای مشتق
تعریف مفهوم انتگرال و تشریح روشهای انتگرال ‌گیری
 تعریف مختصات قطبی و رسم منحنی‌ها در این مختصات
محاسبه مساحت، حجم و طول قوس با کمک انتگرال در مختصات دکارتی و قطبی 
تعریف اعداد مختلط و محاسبه ریشه‌های مختلط معادلات
بکار بردن آزمون‌های همگرایی یا واگرایی در سری‌های عددی و توانی

موضوعات:

تابع -حد، پیوستگی - تعریف حد، مثال‌ها و قضایای مربوطه مشتق کاربرد مشتق و...

بهتر از روش های زیر برای تدریس استفاده شود:

برگزاری کلاس حل تمرین جهت حل کردن مثال‌های متنوع

استفاده از پایگاه یادگیری Schoology  

برگزاری کلاس حل تمرین جهت حل کردن مثال‌های متنوع

حل تمرین و homework