جزوه ننویس جمعه 5 مرداد 1397 10:53 ب.ظ نظرات ()
ریاضی مهندسی درسی 3واحدی می باشد پیش نیاز معادلات دیفرانسیل دررشته ی هوا فضا

اهداف یادگیری درس:
یادگیری آنالیز مختلط
نگاشت
سری فوریه و تبدیل فوریه
حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

موضوعات:

اعداد مختلط - توابع مختلط-انتگرال­گیری از توابع مختلط-قضیه کوشی ، و انتگرال کانتور و..