جزوه ننویس جمعه 5 مرداد 1397 10:52 ب.ظ نظرات ()
درسی دو واحدی و عمومی می باشد.

اهداف درس:

نیاز های اساسی انسان

آسیبهای قبل ازدواج معیار های انتخاب همسرا

اصول ومبنای الگوی اسلامی خانواده

حقوق وتکالیف اعضا خانواده

و رشد فضایل اخلاقی

بهتر درس بصورت ارﺋﻪ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ-ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻼس صورت پذیرد.